Disclaimer

Als u gebruik maakt van onze website geeft u aan kennis te hebben genomen van onderstaande wat is opgenomen in deze disclaimer.

De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld. Toch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden van al dat getoond wordt op de website. Wij aanvaarden tevens geen aansprakelijkheid voor onjuistheden op websites waarnaar verwezen wordt middels hyperlinks.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster is het verboden om content van de website af te halen en deze elders publiekelijk te gebruiken. Als dit gebeurt is er sprake van inbreuk op intellectuele rechten. Er dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd indien u gebruik wilt maken van content die op deze website is gepubliceerd.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer op elk gewenst moment te veranderen.